Personal tools
You are here: Home Nhạc Tập nhạc 03 - Ca khúc da vàng
Mục lục
Zoom


Kỷ niệm 13 năm
ngày mất của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

tcs-home.org
Newsletter - Đăng ký để nhận bản tin qua :
3610 độc giả đã đăng ký

Kênh RSS. Để nhận các tin và bài mới qua phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds.

Liên hệ với ban biên tập qua trang này hay gửi thư điện tử về đỉa chỉ webmaster.
 
Document Actions

03 - Ca khúc da vàng

Nhân Bản, 1967, tác giả chép tay, 18x18cm.Mục lục

Bìa 1 - Đinh Cường

Mục lục

1. Ngày dài trên quê hương
2. Người con gái Việt nam
3. Ngủ đi con
4. Đại bác ru đêm
5. Tôi sẽ đi thăm
6. Tình ca của người mất trí
7. Đi tìm quê hương
8. Đêm bây giờ đêm mai
9. Ngụ ngôn của mùa Đông
10. Nhưng hôm nay
11. Hãy nói giùm tôi
12. Gia tài của Mẹ


Ghi chú
(*) Không biết nxb An Tiêm có xuất bản tập Ca khúc da vàng và tập (Những) tình khúc TCS trước khi tác giả tự ấn hành, dưới tên nxb Nhân bản, như trường hợp tập Ca khúc TCS không?
(**) Bản của chúng tôi không thấy đề năm xuất bản, theo Bửu Chỉ, bđd, thì Ca khúc da vàng được ấn hành khoảng cuối 1966-đầu 1967, nếu như vậy, trong vòng hai ba tháng, TCS đã cho xuất bản liên tiếp 3 tập nhạc "thần thoại": Ca khúc TCS, Tình khúc TCSCa khúc da vàng.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: