Outils personnels
Vous êtes ici : Accueil Nhạc Bài hát Nhân danh Việt nam
Mục lục
Zoom


Kỷ niệm 13 năm
ngày mất của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

tcs-home.org
Newsletter - Đăng ký để nhận bản tin qua :
3610 độc giả đã đăng ký

Kênh RSS. Để nhận các tin và bài mới qua phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds.

Liên hệ với ban biên tập qua trang này hay gửi thư điện tử về đỉa chỉ webmaster.
 
Actions sur le document

Nhân danh Việt nam

Trịnh Công Sơn, <>1970

Nghe bài hát
trích từ Băng "Kinh Việt Nam" (1972)
Nhân danh Hòa Bình ta chống chiến tranh
Nhân danh cơm áo ta chống chiến tranh
Nhân danh xương máu ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh Việt Nam ta chống chiến tranh

Nhân danh phú cường ta chống chiến tranh
Nhân danh đổ nát ta chống chiến tranh
Nhân danh mơ ước ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh tình thương ta chống chiến tranh

(hát 2 lần)

Chú thích
Trên một hình màu trong cuốn sách Trịnh Công Sơn, Có một thời như thế , người ta có thể thấy rõ lời bài này chép trên bản đen cho sinh viên Huế tập hát với TCS (1971?).


Contenus correlés

Réalisé avec Plone

Ce site respecte les normes suivantes :