Personal tools
You are here: Home Nhạc Bài hát Như hòn bi xanh
Mục lục
Zoom


Kỷ niệm 13 năm
ngày mất của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

tcs-home.org
Newsletter - Đăng ký để nhận bản tin qua :
3607 độc giả đã đăng ký

Kênh RSS. Để nhận các tin và bài mới qua phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds.

Liên hệ với ban biên tập qua trang này hay gửi thư điện tử về đỉa chỉ webmaster.
 
Document Actions

Như hòn bi xanh

Trịnh Công Sơn, <=1980

Nghe bài hát
trích từ CD "Tôi Sẽ Nhớ" (1980)
1 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Căn nhà ta nằm nhỏ
Trong một lòng quê hương

ĐK :
Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

2 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Đất già cho đời trẻ
Nên đời được yêu luôn

(ĐK)

3 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Nơi này ta cùng gặp
Những ngày buồn vui chung

(ĐK)

4 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Vô tình ta cùng chọn
Nơi này làm quê chung

(ĐK)

Chú thích
Như hòn bi xanh là một trong những bản thường được trình diễn trong các chương trình của Nhóm sáng tác mới của những năm đầu 80.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: