Personal tools
You are here: Home News News archives 30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita
Mục lục
Zoom


Kỷ niệm 13 năm
ngày mất của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

tcs-home.org
Newsletter - Đăng ký để nhận bản tin qua :
3610 độc giả đã đăng ký

Kênh RSS. Để nhận các tin và bài mới qua phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds.

Liên hệ với ban biên tập qua trang này hay gửi thư điện tử về đỉa chỉ webmaster.
 
Document Actions

30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita

Nhạc sĩ Võ Tá Hân đã soạn khoảng 30 bản nhạc Trịnh cho ghita.

30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita

Lời giới thiệu CD do TCS viết, 1994


Anh Võ Tá Hân là một nhà kinh tế chơi đàn và làm nhạc, http://www.hanvota.com/nhac. Từ CD đầu tay "Dẫu ngày xưa rất xưa" (1994) đến nay, anh đã phát hành khoảng 30 CD, và soạn vô số nhạc Việt cho ghita, mà quyển đầu tiên anh vừa phát hành trong nước là dành cho 10 ca khúc TCS. Chúng tôi cám ơn anh đã cho phép phổ biến trên mạng của Hội vh TCS toàn bộ những bản nhạc TCS mà anh đã chuyển soạn cho ghita.

PvĐ, 10/04/2006


TCS với nhạc sĩ Võ Tá Hân


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: