Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / 30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita

30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:04
Nhạc sĩ Võ Tá Hân đã soạn khoảng 30 bản nhạc Trịnh cho ghita.
30 bản nhạc Trịnh soạn cho ghita

Lời giới thiệu CD do TCS viết, 1994


Anh Võ Tá Hân là một nhà kinh tế chơi đàn và làm nhạc, http://www.hanvota.com/nhac. Từ CD đầu tay "Dẫu ngày xưa rất xưa" (1994) đến nay, anh đã phát hành khoảng 30 CD, và soạn vô số nhạc Việt cho ghita, mà quyển đầu tiên anh vừa phát hành trong nước là dành cho 10 ca khúc TCS. Chúng tôi cám ơn anh đã cho phép phổ biến trên mạng của Hội vh TCS toàn bộ những bản nhạc TCS mà anh đã chuyển soạn cho ghita.

PvĐ, 10/04/2006


TCS với nhạc sĩ Võ Tá Hân

Các thao tác trên Tài liệu