Bạn đang ở: Trang chủ / Thơ-Văn

Thơ-Văn

Bài viết và thơ của Trịnh Công Sơn
Cát bụi
Trịnh Công Sơn
Diễm của những ngày xưa
Trịnh Công Sơn
Phụ khúc Da vàng - Chập chờn những mối tư nghị
Trịnh Công Sơn, 1972. Lời tựa tập nhạc "Phụ khúc Da vàng"
Kinh Việt Nam - Xin hãy dừng tay
Trịnh Công Sơn, 1968. Lời tựa tập nhạc "Kinh Việt Nam"
Thư gửi Ngô Kha
Trịnh Công Sơn, 1974.
Nỗi lòng của tên tuyệt vọng
Trịnh Công Sơn, 1972. Thay lời tựa tập nhạc "Tự tình khúc" (*)
Có nghe ra điều gì
Trịnh Công Sơn, 1973
Viết bên bờ Loiret
Trịnh Công Sơn, Orléans, 22/05/1989.
Đêm Giao Thừa 1993
Trịnh Công Sơn, 01.01.1993
Thơ Montréal, 1992
"Những bài thơ không tựa", TCS viết ở Canada vào năm 1992.
Rich document Huế hôm nay
Trịnh Công Sơn, 1968 (?).
Rich document Octet Stream Về một thành phố tôi đã xa
Trịnh Công Sơn, 1988
Nhớ Lại
Trịnh Công Sơn, SGGP số 30/04/1993
Rich document Pascal source code Tìm và gặp...
Trịnh Công Sơn, 31/12/1990
Rich document Chuyển hoán
Trịnh Công Sơn. Tháng 12/1990.
Rich document Thư viết từ Montreal không gửi
Trịnh Công Sơn, Montreal 1992.
Rich document CANADA DU KÝ (5)
Trịnh Công Sơn, báo Phụ Nữ số 64, ngày 26.08.1992
Rich document CANADA DU KÝ (6)
Trịnh Công Sơn, báo Phụ Nữ số 65, 29.08.1992.
Rich document C source code header Giây phút sáng tạo: trước tiên là sự ám ảnh...
Phỏng vấn Trịnh Công Sơn, Tuấn Anh ghi. (Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số đề ngày 10/11/1996)
Rich document application/x-troff-me MẸ
Trịnh Công Sơn, tháng 11. 1991

Các thao tác trên Tài liệu