Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / TCS được giải WPMA

TCS được giải WPMA

"World Peace Music Awards" là một loại Nobel Peace Prize để kính trọng các nhạc sĩ phản chiến trên thế giới.

WPMA 2004

World Peace Music Awards lần thứ 2 sẽ được tổ chức ở Hà Nội trong tháng 6 năm 2004.

Trong dịp này, 6 nhạc sĩ và ca sĩ sẽ được tặng giải là :

  • Countrey Joe Mc Donald
  • Bob Dylan
  • Harry Belafonte
  • Joan Baez
  • Peter , Paul & Mary
  • Trinh Cong Son

Lễ trao giải cho Trịnh Công Sơn (qua người em gái của nhạc sĩ) sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/6/2004.

Các thao tác trên Tài liệu