Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / Ba bài báo mới về Trịnh Công Sơn

Ba bài báo mới về Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 07/07/2014 17:20
Đi tìm các báo VN coi có nói gì về Đêm 25/09 vừa qua ở San-Francisco [LTS: nơi tổ chức giải WPMA 2004] không ? lúc trước rầm rộ bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng bấy nhiêu !...

Nhưng có thấy được hai bài báo về phòng tranh của Phạm Mùi và một bài báo về phim sắp quay của NSUT Lê Dân (hy vọng phim sẽ không ưu tú lắm để bà con còn muốn đi xem). Xin chuyển đến các bạn vậy !

Phòng tranh Phạm Mùi - điểm hẹn cùng Trịnh Công Sơn (Thu Hà) -- "vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2004/09/3B9D6AC8/":http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/My-thuat/2004/09/3B9D6AC8/

Tôi vẽ phòng tranh lưu niệm Trịnh Công Sơn (HNM) -- "www.hanoimoi.com.vn/vn/print/25336/":http://www.hanoimoi.com.vn/vn/print/25336/

Trịnh Công Sơn - sống và yêu (Theo Người Lao Động)
-- "vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/09/3B9D668B/":http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/09/3B9D668B/

PvĐ.

Các thao tác trên Tài liệu