Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / Giới thiệu bài hát "Người Ca Thơ"

Giới thiệu bài hát "Người Ca Thơ"

- Webmaster cập nhật lần cuối 20/11/2009 21:20
Mời các bạn nghe bài hát "Người Ca Thơ (tưởng nhớ Trịnh Công Sơn)", nhạc và lời của Phạm Ngọc Lân, sáng tác cuối năm 2004, tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Xin vào đây để xem và nghe bài hát :

my.opera.com/phamngoclanguitar

Tác giả mượn lời của nhạc sỉ Văn Cao, gọi Trịnh Công Sơn là Người Ca Thơ để đặt tên cho bản nhạc, gồm 3 đoạn ngắn :

  • hát cho tình yêu,
  • hát cho quê hương,
  • hát cho thân phận.

tcs-forum.org

Các thao tác trên Tài liệu