Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / Michiko tới Pháp

Michiko tới Pháp

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:04
Michiko sắp sang Pháp và nói chuyện về TCS tại Đại Học Paris 7, Khoa ngôn ngữ & văn minh Á Đông.

Tin giờ chót :
Michiko sẽ không có mặt thứ ba 07/03/2006 tại Paris. Tuy vậy, Ban Việt Học của UFR-LCAO, Đại học Paris 7, vẫn giữ chương trình của Séminaire và chuyển thành "Thảo luận bàn tròn về Nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn".


Theo thông báo về chương trình hội thảo của Đại Học Paris 7, section d'Etudes Vietnamiennes, UFR-LCAO, thì Michiko YOSHII sẽ nói chuyện, từ 18h đến 19h30 ngày 07/03/2006, về "Chansons anti-guerre de Trịnh Công Sơn" (Những bài hát chống chiến tranh của TCS). Đó cũng là tựa của bài luận văn (mémoire) đã viết xong năm 1991. Nhưng không biết có trình/bảo vệ chính thức không, vì tìm không thấy trên danh sách "Maitrîses-DEA-Thèses" của website UFR-LCAO. Trong bản đánh máy mà site của Hội văn hoá TCS có scan và đăng lại bìa, mục lục và lời cảm tạ, thì không thấy đề ngày bảo vệ, chỉ có ghi tháng (juillet 1991), và cũng không có ghi thành phần của ban giám khảo (Jury).

Văn bản này đã được dịch sang tiếng Việt, hình như có 2 bản dịch, nhưng không biết tên (các) tác giả. Hai bản dịch đều không có chép/dịch lại cái phần mà tôi cho là công phu & quí giá nhất: danh mục các sách, dĩa, cassettes, bản nhạc ...đã được tham khảo. Website trinhcongson.org (do Hoàng Trúc Ly sưu tầm) có đăng lại một bản dịch.

Thân mến,
PVĐỉnh.

Chi tiết trên site :
Séminaire thématique de spécialité
Michiko YOSHII : "Chansons anti-guerre de Trịnh Công Sơn" (Những bài chống chiến tranh của Trịnh Công Sơn).

Salle 101, Tour 34/44, 1er étage
mardi 07 mars 2006, de 18h à 19h30

Université Paris 7
UFR LCAO
Campus Jussieu - Tour 34
2, place Jussieu
75005 PARIS
métro : Jusieu

Các thao tác trên Tài liệu