Bạn đang ở: Trang chủ / News / Buổi chiều nhạc Trịnh Công Sơn

Buổi chiều nhạc Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 27/03/2008 15:51
Tưởng nhớ 7 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 30/03/2008, Paris.
Thời gian 30/03/2008
từ 15:00 đến 19:00
Địa điểm Paris, France
Tên liên hệ Mme NGUYEN
Điện thoại liên hệ 01 44 24 08 76
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Tưởng nhớ 7 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Giới thiệu album mới nhất của Thái Hoà và thân hữu.


Địa điểm :
FOYER MONGE
80 rue Monge, PARIS 5ème
Métro : Monge

Vào cửa tự do

Hội "Les AMIS du VIETNAM et de l'ASIE" xin trân trọng kính mời

Quán Monge, 30/03/2008

Poster


Các thao tác trên Tài liệu