Bạn đang ở: Trang chủ / News / Lời của hơn 240 ca khúc đã được dò lại

Lời của hơn 240 ca khúc đã được dò lại

- Webmaster cập nhật lần cuối 07/07/2014 17:20


Lời của hơn 240 ca khúc đã được dò lại một lần nữa, với sự trợ lực của Ban Mai. Các lỗi đã thấy được thuộc 2 loại chính: loại chính tả và loại“chính quy”. Loại chính tả thì ai viết tiếng Việt thường ... đúng cũng dễ nhận ra, loại chính quy thì phải dò theo bản gốc, nếu có, và nếu bản gốc do TCS chép tay thì 99,99% là khả tin, còn nếu bản gốc bị đánh máy thì cũng ...tùy! Ngoài ra, chúng tôi  không thấy cần thiết ngắt các cụm từ trong bài hát bằng các dấu chấm/phết, vv..., vì tự nó đã có nhịp độ. Tuy nhiên chắc chắn còn nhiều sơ sót, và còn những ca khúc mà chúng tôi chưa biết tới, hoặc chỉ biết tựa, cho nên mong được sự giúp đỡ của các bạn, xin thư về: tacgia@gmail.com.

PvĐ
03/10/2008

Các thao tác trên Tài liệu