Bạn đang ở: Trang chủ / News / Sách mới: Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ Trịnh Công Sơn

Sách mới: Biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/03/2010 21:52

Sách chuyên đề do tác giả Nguyễn Thị Bích Hạnh biên khảo dưới bút danh Bích Hạnh, có lẽ đã phát hành từ cuối hè 2009, nếu dựa theo ngày nộp lưu chiểu ghi trên trang sách cuối (tháng 8/2009), nhưng cớ sao chưa thấy cơ quan truyền thông nào nói tới, và chỉ thấy bày bán trên 2 kệ sách duy nhất (theo Google) : http://nhasachtritue.com & http://www.thanglong.com.vn.

Vậy nhân ngày giỗ thứ 9 của nhạc sĩ, chúng tôi trân trọng giới thiệu với các bạn quyển sách mới nhất này về TCS, và hứa sẽ trở lại với nội dung của nó trong một ngày không xa.

PvĐ, 31/03/2010

Các thao tác trên Tài liệu