Bạn đang ở: Trang chủ / News / Tin buồn

Tin buồn

- Webmaster cập nhật lần cuối 28/03/2007 15:53
Bác sĩ TRẦN VĂN DU (1915 - 2007)


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bác sĩ TRẦN VĂN DU

(1915 - 2007)


Thân phụ của chị Trần Vân Mai. Sinh ngày 22.10.1915 tại Trường Sơn, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, tạ thế ngày 8.3.2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 92 tuổi. Lễ an táng đã cử hành tại Nghĩa Trang Củ Chi.

Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình chị Trần Vân Mai, nguyện cầu hương hồn bác sớm tiêu diêu nơi miền tịnh thổ.

Toàn thể gia đình Hội Văn Hóa Trịnh Công Sơn

Các thao tác trên Tài liệu