Bạn đang ở: Trang chủ / Hội văn hoá Trịnh Công Sơn

Hội văn hoá Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 29/08/2014 10:19
Chúng tôi, một số người yêu quí tác phẩm và con người Trịnh Công Sơn, đã tìm nhau họp thành một nhóm bạn, rồi gần đây thành một hội, theo nghĩa luật Pháp 1901 để tiện sinh hoạt.
Portrait de TCS
Auto-portrait de TCS


Hội có tên Association Culturelle pour l'Oeuvre de Trinh Công Son (TCS-Association Culturelle), tên việt là Hội văn hoá Trịnh Công Sơn. Mục đích của Hội là :

  • hội tụ bạn bè của nhà thơ-ca Trịnh Công Sơn từ khắp nơi trên thế giới;
  • nghiên cứu và triển khai toàn bộ công trình nghệ thuật Trịnh Công Sơn;
  • thắt chặt mối dây hữu nghị giữa các dân tộc qua những cuộc trao đổi và trưng diễn văn học nghệ thuật liên quan với tác phẩm Trịnh Công Sơn.
Địa chỉ liên hệ
TCS-Association Culturelle
62 rue de Chateaufort
92340 Bourg-La-Reine
FRANCE
E-mail
vuquynh@gmail.comCác thao tác trên Tài liệu