Bạn đang ở: Trang chủ / 2 / 2 / Chúng tôi đang xây dựng

Chúng tôi đang xây dựng

- admin cập nhật lần cuối 02/07/2014 20:51


phần tiếng Anh The reference library on Trinh Cong Son's works và phần tiếng Pháp The reference library on Trinh Cong Son's works để giới thiệu Trịnh Công Sơn với bạn bè nước ngoài, và có lẽ đây cũng là điều cần thiết, để các thế hệ Việt Nam lớn lên trong các xã hội Tây phương làm quen với Trịnh Công Sơn, và văn hoá Việt Nam qua Trịnh Công Sơn.

Chúng tôi luôn chào đón tất cả những ai muốn tham gia công việc biên dịch này! Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung hay tham gia vui lòng gửi đến webmaster.

Các thao tác trên Tài liệu