Bạn đang ở: Trang chủ / Trạm web của Hội

Trạm web của Hội

- Webmaster cập nhật lần cuối 04/06/2014 18:52
Trạm web này đang được xây dựng với mong muốn là, trong tương lai gần, sẽ trở thành một thư viện toàn diện và nghiêm túc về Trịnh Công Sơn.


Đã bắt đầu có, tuy còn khiêm tốn, phần tiếng Anh The reference library on Trinh Cong Son's works, tiếng Pháp The reference library on Trinh Cong Son's works, ... để giới thiệu Trịnh Công Sơn với các nước, và có lẽ đây cũng là điều cần thiết, để các thế hệ Việt Nam lớn lên trong các xã hội Tây phương làm quen với Trịnh Công Sơn, và văn hoá VN qua Trịnh Công Sơn.

Có đề nghị cho trạm web của Hôi ? Xin gửi e-mail về webmaster.

Bản quyền - License

The reference library on Trinh Cong Son's works

Trạm web này do Hội văn hoá Trịnh Công Sơn chủ trương và thiết kế. Tất cả thông tin đăng trên trạm này đều được phổ biến theo những tiêu chuẩn cấp phép của Creative Commons : Attribution - NoDerivs - NonCommercial. Có nghĩa rằng Hội văn hoá Trịnh Công Sơn đồng ý để các tổ chức, cá nhân sao chụp, phổ biến và sử dụng những tài liệu đăng trên trạm này. Đáp lại, phía sử dụng :

  1. phải ghi rõ nguồn gốc (và liên kết) các tài liệu đến trạm tcs-home.org
  2. không được dùng những tài liệu này vào mục đích thương mại, trừ khi được sự cho phép của Hội văn hoá Trịnh Công Sơn
  3. không được thay đổi, biến đổi, dựa vào những tài liệu này.

Tuy nhiên, nếu các bạn muốn sử dụng những tài liệu đăng trên trạm này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Công nghệ sử dụng

Trạm web này được thiết kế với những công cụ phần mềm Mã nguồn mở (Open Source) Plone

 

Các thao tác trên Tài liệu