Bạn đang ở: Trang chủ / Trên đồi quê hương / Bộ tham mưu họp

Bộ tham mưu họp

tại nhà Đính và Quỳnh Châu, đêm trước ngày ra quân.

Các thao tác trên Tài liệu