Bạn đang ở: Trang chủ / News / News archives / Ngày giỗ TCS lần thứ 3

Ngày giỗ TCS lần thứ 3

- admin cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:28
Nhân ngày giỗ Trịnh Công Sơn lần thứ ba (01.04), chúng tôi mời các bạn vào xem hai bài viết của anh Cao Huy Thuần, một bài của anh Sâm Thương, bài của anh Lữ Quỳnh, bài của anh Hồ Đình Nghiêm và hình ảnh về Đêm Trịnh Công Sơn "Vì Hoà Bình và Tình Yêu" được tổ chức tháng 5 năm ngoái.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Lữ Quỳnh