Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2003] Đêm Vì Hoà Bình và Tình Yêu

Đêm TCS Vì Hoà Bình và Tình Yêu

Hội Văn hoá Trịnh Công Sơn tổ chức ngày 03.05.2003 tại Théâtre Agoreine, Bourg la Reine, Pháp.

Các thao tác trên Tài liệu