Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Thơ

Thơ

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:06
Các bài thơ về Trịnh Công Sơn, sắp theo thứ tự Tựa bài.
Bài tháng tư - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:28
Lữ Quỳnh, 01.04.2004
Giấc mơ I - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:28
Lữ Quỳnh, 07.2004
Ngẫm nghĩ về Sơn - Webmaster — cập nhật lần cuối 01/06/2007 08:18
Trương Thìn, Hà Nội, 19/04/2001.
Cho một người nằm xuống - Webmaster — cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:06
Bùi Quan Thuận, 12/03/05
Rich document Thơ : Trịnh Công Sơn - Webmaster — cập nhật lần cuối 16/12/2006 11:12
Bùi Giáng
Rich document Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn - Webmaster — cập nhật lần cuối 01/04/2007 17:04
Ngô Minh. thanhnien.com.vn, 31-03-2007.
Rich document C source code header Nét và hình - Webmaster — cập nhật lần cuối 14/03/2008 15:25
Bài thơ Nguyễn Duy tặng Trịnh Công Sơn
Tịnh hương - Webmaster — cập nhật lần cuối 14/11/2009 18:09
Đinh Trường Chinh, 18.03.2002
Âm Bản Núi - Webmaster — cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:06
Đinh Trường Chinh, 09.04.2001
Sinh nhật không còn bạn - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Đinh Cường, 28.02.2002
Khúc Reqiuem tôi nghe chiều nay - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Đinh Cường. Virginia , Feb.9.2011
Viễn cảnh một tên đường - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:28
Lữ Quỳnh, Bắc Calif, 25-2-2011
Kẻ Rong Chơi - Webmaster — cập nhật lần cuối 28/03/2011 21:59
Đỗ Hồng Ngọc, 01/04/2010
Rich document Chiều im, ngồi rửa cọ nhớ Trịnh Công Sơn - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Đinh Cường, Virginia, 21, Nov, 2011
Rich document Đoạn ghi ngày 28 tháng 2, sinh nhật Trịnh Công Sơn - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Đinh Cường. Virginia, 27 Feb, 2013
Rich document Thêm một năm, xa tiếng nói tiếng cười - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:28
LỮ QUỲNH, gửi đến ngày 30/03/2013
Rich document Mười hai năm như bạn vẫn quanh đây - Webmaster — cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Đinh Cường, Virginia, March 30, 2013
Rich document Tĩnh lặng - admin — cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:06
Ngô Văn Tao, 25/04/2005
Rich document Có Phải Tháng Giêng - Webmaster — cập nhật lần cuối 16/01/2016 09:34
Mai Ninh, tháng giêng 2016

Các thao tác trên Tài liệu