Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2008] Lưu diễn văn nghệ : Quê Hương Tình Người

[2008] Lưu diễn văn nghệ : Quê Hương Tình Người

- Webmaster cập nhật lần cuối 22/10/2008 22:57
Trình diễn văn nghệ ở nhiều thành phố của Pháp và Đức, từ 22 tháng 11 đến 14 tháng 12 năm 2008 nhằm mục đích gây quỹ giải phẩu cho các trẻ em được Hội Vietnam les Enfants de la Dioxine (VNED) bảo trợ.
Đêm nhạc "Quê Hương Tình Người" from 22/11/2008 19:30 to 14/12/2008 23:00 Pháp & Đức, - Webmaster
Rich document Chuyến lưu diễn "Quê Hương Tình Người" - Webmaster — cập nhật lần cuối 22/10/2008 22:34
Nhằm mục đích gây quỹ giải phẩu cho các trẻ em được Hội Vietnam les Enfants de la Dioxine (VNED) bảo trợ.
Rich document Octet Stream Một khoảng lặng đầy ý nghĩa - Webmaster — cập nhật lần cuối 07/07/2014 17:22
"Quê hương - Tình người", Frankfurt, 07/12/2008.
Rich document Xin được gọi đó là “tình người”! - Webmaster — cập nhật lần cuối 22/12/2008 15:54
TT - Chuyến lưu diễn "Quê hương tình người" vì trẻ em khuyết tật ở VN xuyên suốt bảy thành phố của Tây Âu, cuối cùng đã khép lại ở Paris trong một chiều mưa phùn lạnh giá giữa tháng 12.

Các thao tác trên Tài liệu