Bạn đang ở: Trang chủ / News / Nhắn với bạn hữu bốn phương

Nhắn với bạn hữu bốn phương

- Webmaster cập nhật lần cuối 14/10/2009 21:21


Để (trang) nhà của Trịnh Công Sơn càng ngày càng phong phú, rất mong các bạn khi bắt gặp bài vở của Trịnh Công Sơn hay về Trịnh Công Sơn đáng lưu lại vui lòng scan/chép gửi cho chúng tôi, và nhớ ghi rõ quí danh và nguồn gốc tư liệu.

Thí dụ chúng tôi còn thiếu 4 phần đầu của loạt bài Canada - Du ký mà báo Phụ Nữ hình như đã đăng trên các số từ 60 đến 63, tháng 8/1992.

Xin đa tạ,
BBT tcs-home, 14/10/2009.

Các thao tác trên Tài liệu