Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Bài viết / Trịnh Công Sơn: Ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật (I)

Trịnh Công Sơn: Ngôn ngữ & những ám ảnh nghệ thuật (I)

- Webmaster cập nhật lần cuối 26/06/2014 16:04
Chuyên luận của Bùi Vĩnh Phúc, nxb Văn Mới, California, 2005, 290 tr., 15 $.


Khoảng mươi cuốn sách được ra đời sau khi TCS đã ra đi, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện một quyển thật sự chuyên đề, nếu không kể bài luận văn khiêm tốn của Yoshii Michiko bằng tiếng Pháp về những ca khúc “chiến tranh & hòa bình” của TCS (1991). Xin cảm ơn anh Bùi Vĩnh Phúc đã cho phép chúng tôi đăng lại lời Tựa và Dẫn nhập để giới thiệu cùng bạn đọc một quyển sách giá trị.
PvĐ, 21/09/2006.


Mục lục

 • Tựa trang 15
 • Chương 1: Dẫn nhập tr.23
 • Chương 2: Dẫn vào những ám ảnh nghệ thuật tr.37
 • Chương 3: Thời gian nghệ thuật tr.61
 • Chương 4: Không gian nghệ thuật tr.85
 • Chương 5: Nghệ thuật ngôn ngữ tr.129
 • Chương 6: Kết tr.165
 • Chú thích tr.171
 • Phụ lục I: Văn xuôi TCS (6 bài) tr.177
 • Phụ luc II: Ca từ TCS (71 ca khúc) tr.191
 • Thư mục tham khảo tr. 277


Các thao tác trên Tài liệu