Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sách / Thân phận Con người và Tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn

Thân phận Con người và Tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 07/11/2009 18:59
Nguyễn Thị Thanh Thúy, Luận văn Thạc sĩ, 2006


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN


NGUYỄN THỊ THANH THÚY


THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU

TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠNLUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN


Chuyên ngành : Văn học Việt Nam
Mã số : 60.22.34
Người hướng dẫn khoa học : GS. Nguyễn Đình ChúQUY NHƠN, NĂM 2006.


MỤC LỤC


A. MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Lịch sử vấn đề
  3. Đối tượng, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Cấu trúc luận văn

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP TRỊNH CÔNG SƠN

  1. Cuộc đời và sự nghiệp
  2. Tầm ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn

CHƯƠNG II. THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU TRONG CA TỪ TRINH CÔNG SƠN

1. Thân phận con người trong ca từ Trịnh Công Sơn
1.1 Con người bản thể trước sự sống và cái chết, ám ảnh về nỗi tàn phai
1.2 Thân phận con người trong nỗi buồn và cô đơn
1.3 Thân phận con người trong chiến tranh

2. Tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
2.1 Quan niệm tình yêu và những biểu hiện tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
2.2 Người nữ và những khúc ru trong ca từ Trịnh Công Sơn
2.3 Tình người trong ca từ Trịnh Công Sơn

CHƯƠNG III. NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN

1. Một số vấn đề về lý thuyết ca từ
1.1 Ca từ là gì?
1.2 Mối quan hệ giữa ca từ với thơ ca và âm nhạc
1.2.1 Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc và quy luật ngôn ngữ trong lời ca
1.2.2 Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc và quy luật thơ ca trong lời ca

2. Nghệ thuật ngôn từ về thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
2.1 Ngôn ngữ ca từ là ngôn ngữ thơ của nhạc
2.2 Ngôn ngữ ca từ chịu sự chi phối của âm nhạc: thường sử dụng phương pháp điệp từ (láy) điệp ngữ, điệp câu, điệp vần...
2.3 Ngôn ngữ được “lạ hóa”, kết hợp một cách độc đáo, mới lạ, mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ
2.4 Ngôn ngữ thường mang tính nhị nguyên, tính triết học

C. KẾT LUẬN

THƯ MỤC THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC


Các thao tác trên Tài liệu