Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sách / Trịnh Công Sơn, cuộc đời, âm nhạc, thơ, hội hoạ và suy tưởng

Trịnh Công Sơn, cuộc đời, âm nhạc, thơ, hội hoạ và suy tưởng

Trịnh Cung và Nguyễn Quốc Tháinxb Văn Nghệ, TP. HCM, 2001
286 trang, khổ 18x23cm,
in 1000 c., giá 145000VNĐ

Các thao tác trên Tài liệu