Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sách / Trịnh Công Sơn - Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật

Trịnh Công Sơn - Ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 16:00
Bùi Vĩnh Phúc

nxb Văn Mới

nxb Văn Mới
California, Hoa Kỳ
phát hành tháng 3/2005 290 tr, 15 $

Mục lục

 • Tựa trang 15
 • Chương 1: Dẫn nhập tr.23
 • Chương 2: Dẫn vào những ám ảnh nghệ thuật tr.37
 • Chương 3: Thời gian nghệ thuật tr.61
 • Chương 4: Không gian nghệ thuật tr.85
 • Chương 5: Nghệ thuật ngôn ngữ tr.129
 • Chương 6: Kết tr.165
 • Chú thích tr.171
 • Phụ lục I: Văn xuôi TCS (6 bài) tr.177
 • Phụ luc II: Ca từ TCS (71 ca khúc) tr.191
 • Thư mục tham khảo tr. 277


Nxb Văn Hoá Sài Gòn
Ngày Xuất bản: 03 - 2008
2330 tr. (52 000 VND)
phát hành tháng 3/2005 so với bản của nxb Văn Mới, 290 tr. cùng khổ sách, hình như có thêm, chứ không có bớt : thêm Phụ lục phỏng vấn tác giả.

Bìa 4 (chi tiết)

nxb Văn Hoá Sài Gòn

nxb Văn Hoá Sài Gòn

Các thao tác trên Tài liệu