Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sách / Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ

Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ

Nguyễn Quang Sáng và Phạm Sỹ Sáu

(biên tập)

bià

nxb Trẻ, 2001
392 trang, khổ 14x20cm,
in 5000 c., giá 62000VNĐ.

Các thao tác trên Tài liệu