Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sách / Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ

Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 15:44
Nguyễn Quang Sáng và Phạm Sỹ Sáu

(biên tập)

bià

nxb Trẻ, 2001
392 trang, khổ 14x20cm,
in 5000 c., giá 62000VNĐ.

Các thao tác trên Tài liệu