Bạn đang ở: Trang chủ

Search results

Hình ảnh JPEG image Đời vẽ tôi trong cuộc tình
- Webmaster published 01/04/2013 cập nhật lần cuối 28/03/2020 11:43 — filed under: ,
Không gian triển lãm tranh Đinh Cường (12 bức), Đỗ Quang Em (9 bức) & Trịnh Công Sơn , với 10 bức chân dung, tại Nhà Hữu Nghị Tiệp Khắc - Việt Nam, 24 Lý Tự Trọng, Q.1, SGN, từ 14/01 đến 24/01/1989. Lần đầu tiên, sau 1975, người ta mới có dịp tiếp cận một phòng tranh "sang trọng" như thế. (Ảnh PvĐ, 01/1989)
Located in Photos by Phạm Văn Đỉnh
Bửu Chỉ from the color-tinted fingerprints
- Webmaster published 25/02/2006 cập nhật lần cuối 26/06/2014 22:37 — filed under: ,
D.C., Virginia, October, 2002
Located in English Articles
Hình ảnh Minh họa cho "Tuổi đá buồn"
- Webmaster published 29/03/2011 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Minh họa của họa sĩ Đinh Cường cho nhạc phẩm Tuổi đá buồn với chữ viết của TCS ghi tặng: “Bản của ngô vũ dao ánh tournesol - mùa xanh trên đỉnh sương - ngô vũ dao ánh hằng muôn nghìn hằng muôn nghìn, muôn nghìn xa xưa. trịnh công sơn”.
Located in Photos Kho tàng Dao Ánh
Rich document Octet Stream Bửu Chỉ, Ngưòi Đứng Trên Miệng Núi Lửa
- Webmaster published 24/12/2010 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Để Nhớ 8 Năm Ngày Mất 14.12.2002 – 14.12.2010. Đinh Cường, 14.12.2010.
Located in Góc bạn bè Bài viết
Hình ảnh JPEG image Đinh Cường, 1977
- Webmaster published 08/05/2008 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Đinh Cường au tapis rouge et au grain de beauté blanc, 1977.
Located in Tranh Chân dung
Hình ảnh JPEG image Đinh Cường, 1977
- Webmaster published 08/05/2008 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Đinh Cường by TCS, chiều chủ nhật, 29-03-1977.
Located in Tranh Chân dung
Hình ảnh Khánh Ly, 30x40
- Webmaster published 20/02/2011 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
sơn dầu trên bố, 30x40 in, Đinh Cường
Located in Tranh Đinh Cường vẽ TCS
Rich document Trịnh Công Sơn: Uống chung ly rượu này
- Webmaster published 31/01/2012 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Đinh Cường, 17.1.201, laodong.com.vn/
Located in Góc bạn bè Bài viết
Hình ảnh JPEG image B004
- Webmaster published 24/12/2005 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
Trịnh Công Sơn và Đinh Cường - Huế, 1968
Located in Photos TCS và bạn bè
Rich document Hội họa Trịnh Công Sơn: Một cuộc - chơi - tự - dâng - hiến
- Webmaster published 10/04/2011 cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24 — filed under:
ĐINH CƯỜNG, Virginia, 23-3-2011
Located in Góc bạn bè Bài viết