Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / Kho tàng Dao Ánh / Minh họa cho "Tuổi đá buồn"

Minh họa cho "Tuổi đá buồn"

- Webmaster cập nhật lần cuối 23/06/2014 19:24
Minh họa của họa sĩ Đinh Cường cho nhạc phẩm Tuổi đá buồn với chữ viết của TCS ghi tặng: “Bản của ngô vũ dao ánh tournesol - mùa xanh trên đỉnh sương - ngô vũ dao ánh hằng muôn nghìn hằng muôn nghìn, muôn nghìn xa xưa. trịnh công sơn”.
Minh họa cho "Tuổi đá buồn"
Full-size image: 202 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Đinh Cường