Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / Kho tàng Dao Ánh / Minh họa cho "Tuổi đá buồn"

Minh họa cho "Tuổi đá buồn"

Minh họa của họa sĩ Đinh Cường cho nhạc phẩm Tuổi đá buồn với chữ viết của TCS ghi tặng: “Bản của ngô vũ dao ánh tournesol - mùa xanh trên đỉnh sương - ngô vũ dao ánh hằng muôn nghìn hằng muôn nghìn, muôn nghìn xa xưa. trịnh công sơn”.
Minh họa cho "Tuổi đá buồn"
Full-size image: 202 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: