Bạn đang ở: Trang chủ

Search results

Hình ảnh JPEG image pvd3.jpg
Không gian triển lãm tranh Đinh Cường (12 bức), Đỗ Quang Em (9 bức) & Trịnh Công Sơn , với 10 bức chân dung, tại Nhà Hữu Nghị Tiệp Khắc - Việt Nam, 24 Lý Tự Trọng, Q.1, SGN, từ 14/01 đến 24/01/1989. Lần đầu tiên, sau 1975, người ta mới có dịp tiếp cận một phòng tranh "sang trọng" như thế. (Ảnh PvĐ, 01/1989)
Located in Photos Photos by Phạm Văn Đỉnh
Bửu Chỉ from the color-tinted fingerprints
D.C., Virginia, October, 2002
Located in English Articles
Hình ảnh Minh họa cho "Tuổi đá buồn"
Minh họa của họa sĩ Đinh Cường cho nhạc phẩm Tuổi đá buồn với chữ viết của TCS ghi tặng: “Bản của ngô vũ dao ánh tournesol - mùa xanh trên đỉnh sương - ngô vũ dao ánh hằng muôn nghìn hằng muôn nghìn, muôn nghìn xa xưa. trịnh công sơn”.
Located in Photos Kho tàng Dao Ánh
Rich document Octet Stream Bửu Chỉ, Ngưòi Đứng Trên Miệng Núi Lửa
Để Nhớ 8 Năm Ngày Mất 14.12.2002 – 14.12.2010. Đinh Cường, 14.12.2010.
Located in Góc bạn bè Bài viết
Hình ảnh JPEG image Đinh Cường, 1977
Đinh Cường au tapis rouge et au grain de beauté blanc, 1977.
Located in Tranh Chân dung
Hình ảnh JPEG image Đinh Cường, 1977
Đinh Cường by TCS, chiều chủ nhật, 29-03-1977.
Located in Tranh Chân dung
Hình ảnh Khánh Ly, 30x40
sơn dầu trên bố, 30x40 in, Đinh Cường
Located in Tranh Đinh Cường vẽ TCS
Rich document Trịnh Công Sơn: Uống chung ly rượu này
Đinh Cường, 17.1.201, laodong.com.vn/
Located in Góc bạn bè Bài viết
Hình ảnh JPEG image B004
Trịnh Công Sơn và Đinh Cường - Huế, 1968
Located in Photos TCS và bạn bè
Rich document Hội họa Trịnh Công Sơn: Một cuộc - chơi - tự - dâng - hiến
ĐINH CƯỜNG, Virginia, 23-3-2011
Located in Góc bạn bè Bài viết