Bạn đang ở: Trang chủ / Tranh / Bìa Tập nhạc

Bìa Tập nhạc

Bìa tập nhạc, tập thơ do Trịnh Công Sơn vẽ

Các thao tác trên Tài liệu