Bạn đang ở: Trang chủ / Tranh / Ký họa chân dung

Ký họa chân dung

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/05/2008 22:36
Đây là một số chân dung bè bạn văn nghệ sĩ đã được Trịnh Công Sơn vẽ trong những lúc gặp gỡ tại nhà của anh.

Các thao tác trên Tài liệu