Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / Trịnh Công Sơn / ảnh tư liệu Công Thế Cường

ảnh tư liệu Công Thế Cường

Có lẽ là một cảnh tronh phim "Đất Khổ" của Hà Thúc Cần.
ảnh tư liệu Công Thế Cường
Full-size image: 92 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu