Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / Photos by Phạm Văn Đỉnh / pvd2.jpg

pvd2.jpg

TCS, với Bùi Giáng, sân sàn từng dưới, 47C Duy Tân. (Ảnh PvĐ, ~1993)
pvd2.jpg
Full-size image: 122 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: