Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / by Phạm Văn Đỉnh / Còn lại con mắt

Còn lại con mắt

- Webmaster cập nhật lần cuối 28/03/2020 11:42
TCS, với Bùi Giáng, sân sàn từng dưới, 47C Duy Tân. (Ảnh PvĐ, ~1993)
Còn lại con mắt
Full-size image: 122 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Phạm văn Đỉnh