Bạn đang ở: Trang chủ / Photos / by Phạm Văn Đỉnh / Sống trong đời sống

Sống trong đời sống

- Webmaster cập nhật lần cuối 28/03/2020 11:54
TCS ghé viếng Đêm Hội Truyền Thống do Hội Sinh Viên Đại Học Kinh Tế (?) tổ chức. Cả gần 20 năm sau 75, sinh viên mới có quyền lập hội, dưới dạng hội thí điểm ở từng đại học. (Ảnh PvĐ, 01/1995?)
Sống trong đời sống
Full-size image: 100 KB | View image Xem Download image Tải về

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Phạm văn Đỉnh