Bạn đang ở: Trang chủ

Search results

Hình ảnh C source code header TCS và hoa Quỳnh
Photo PvĐ
Located in Photos Trịnh Công Sơn
Nhạc Trịnh và công chúng
PvĐ, 23/10/2005
Located in Góc bạn bè Sinh-hoạt Nhạc Trịnh: có thể phá cách đến đâu ?
Tập nhạc
Phạm văn Đỉnh sưu tầm và ghi chú, cuối 2002; sửa chữa và bổ sung, 2/2004.
Located in Nhạc
Bửu Chỉ (1948-2002)
It has been a perfect two years on December 14, 2004, since Bửu Chỉ departed this world to join the World of Trịnh Công Sơn (1939- 2001).
Located in English Articles
Rich document Sự thật về Giải Thưởng Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới
Sâm Thương, Trần Vân Mai, Phạm Văn Đỉnh. 31/03/2004, 12/12/2010.
Located in Góc bạn bè Bài viết
Rich document Thư mục ca khúc Trịnh Công Sơn
Phạm văn Đỉnh sưu tầm và hiệu đính. Cập nhật tháng 8/2007.
Located in Góc bạn bè Bài viết
Mười hai tấm ảnh Trịnh Công Sơn thời còn rất khoẻ (1980-1995)
Phạm văn Đỉnh, www.tcs-home.org, 30/03/2013
Located in Góc bạn bè Sinh-hoạt [2013] Kỷ niệm 12 năm
Trịnh Công Sơn : một sản phẩm... ?
Phạm văn Đỉnh, Midi-Pyrénées, 10/06/2001.
Located in Góc bạn bè Bài viết
Đã một năm...
Phạm văn Đỉnh, 23/03/2002.
Located in Góc bạn bè Bài viết