Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A long day in the Motherland

A long day in the Motherland

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Ngày dài trên quê hương". Translated by Tran Duy Tinh.

1. Một người già trong công viên
Một người điên trong thành phố
Một người nằm không hơi thở
Một người ngồi nghe bom nổ

Một người ngồi hai mươi năm
Nhìn hoả châu đêm rực sáng
Đàn trẻ nhỏ quen bom đạn
Người Việt nằm với vết thương

Mẹ Việt nằm hai mươi năm
Xương da mềm
Đợi giờ sông núi thiêng
Một maù vàng trên da thơm
Nên giữ gìn màu lúa chín quê hương

Một ngày dài trên quê hương
Ngày Việt Nam hoang tàn quá
Một ruộng đồng trơ đất đỏ
Một đàn bò không luống cỏ

Một ngày dài trên quê hương
Người Việt Nam quên mình sống
Một ngục tù nuôi da vàng
Người Việt nằm nhớ nước non

2. Ngày thật dài trong âu lo
Rồi từng đêm bom đạn phá
Người Việt nhìn sao xa lạ
Người Việt nhìn nhau căm thù

Một ngục tù trên quê hương
Người Việt Nam quên nòi giống
Người từng ngày xây uất hận
Rồi từng ngày nát dấu bom

Mẹ Việt nằm hai mươi năm
Xương da mềm
Đợi giờ sông núi thiêng
Một màu vàng trên da thơm
Nên giữ gìn màu lúa chín quê hương

Một ngày dài trên quê hương
Bầy trẻ thơ nay đã lớn
Một người già lo âu nhìn
Người già chờ cơn gió lặng

Một người ngồi hai mươi năm
Cuộc buồn vui ly rượu đắng
Người Việt nào da không vàng
Mẹ Việt nào nhớ xác con...


1. An old person in the public park
An insane person in the city
A person grasping for his last breath
A person sits and listens to the bombs explode

A person sits for twenty years
Watches flares light up the night
A group of children accustomed to bombs and bullets
A Vietnamese person lies wounded

A Viet mother lies waiting for twenty years
Bones and skin soften
Awaits the sacred hour of the rivers and mountains
The color yellow on untainted skin
Should protect the golden rice of the motherland

One long day in the motherland
A devastating day in Viet Nam
An empty field afflicted with red soil
A herd of cattle with no grass to graze

One long day in the motherland
Viet people forget what it’s like to live
A prison nurtures yellow-skinned people
Viet people lie, longing for their young country

2. A long day of worry
Each night the bombs and bullets destroy
Viet people look like strangers
Viet people look at each other with hatred

One prison in the motherland
Viet people forget their roots
Each day, people build resentment
Each day, new bombs erase the craters of old bombs

A Viet mother lies for twenty years
Bones and skin soften
Awaits the sacred hour of the rivers and mountains
The color yellow on untainted skin
Should protect the golden, ripened rice of the motherland

One long day in the motherland
The group of young children have now grown
An old person looks on with worry
An old person waits for the wind to calm

A person sits for twenty years
Sadness or happiness hinges upon bitter wine
Which Viet person’s skin is not yellow ?
Which Viet mother forgets her son’s corpse ?

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh