Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A mother's heritage

A mother's heritage

- vm — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Gia tài của mẹ". Translated by Rich Fuller.


1. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một rừng xương khô
Gia tài của mẹ một núi đầy mồ

Dạy cho con tiếng nói thật thà
Mẹ mong con chớ quên màu da
Con chớ quên màu da nước Việt xưa
Mẹ trông con mau bước về nhà
Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha quên hận thù

2. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ ruộng đồng khô khan
Gia tài của mẹ nhà cháy từng hàng

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình.


A thousand years of Chinese reign
A hundred years of French domain
Twenty years fighting brothers each day
A mother's fate, left for her child
A mother's fate, a land defiled

A thousand years of Chinese reign
A hundred years of French domain
Twenty years fighting brothers each day
A mother's fate, bones left to dry
And graves that fill a mountain high

Teach your children to speak their minds
Don't let them forget their kind
Never forget their kind, from old Viet land
Mother wait for your kids to come home
Kids who now so far away roam
Children of one father, be reconciled

A thousand years of Chinese reign
A hundred years of French domain
Twenty years fighting brothers each day
A mother's fate, our fields so dead
And rows of homes in flames so red

A thousand years of Chinese reign
A hundred years of French domain
Twenty years fighting brothers each day
A mother's fate, her kids' misdeeds
Her kids filled with disloyalty.

translated by Rich Fuller,
cycling-vietnam.com

Các thao tác trên Tài liệu