Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A mother's lament

A mother's lament

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:54
"Ca dao mẹ". Translated by Richard Fuller.


1. Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình

2. Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
Một giòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người

DK :
Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

3. Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn Đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù.


1. A mother sadly sings and rocks her babe to sleep
She sadly prays through swirling clouds and squalls of rain
Prays in the rain that from soft earth small seeds may grow
She sadly sings, as tears rain on her life of woe

2. She sadly sings and rocks her son as life wears on
She sees her land, her son, then weeps tears of regret
Tears of regret: she bore a son to suffer ‘til death
The current swirls around her life of hopes unmet.

Refrain :
A mother's song floats everywhere
Would that her child could sleep in peace
She teaches him to speak his tongue
To only see him off with grief.

3. She sadly sings and rocks her son, what of her fate?
The grave's soft call, her son's debt to our land repaid
A hundred years, she sits like stone, dead like our land
Her children roam a world of hate, a prison of war.


Translated by Richard Fuller
2004

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Richard Fuller