Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A Sea’s Yearning

A Sea’s Yearning

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Biển nhớ". Translated by Gigi.


Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
Biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chăn gió mưa sang

Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
Bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ
Sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Triều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
Cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây luôn

Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương.


Tomorrow you will depart
The sea will be howling your name, beckoning you to return
However, only the trailing willow trees will listen
And only the empty banks of sand will respond

Tomorrow you will depart
The hills will lean slightly, and wait
Pebbles will anticipate for you every hour
As the sound of each of your desolate footsteps echoes

Tomorrow you will depart
The sea will beckon you to return to your roots
Calling forth ocean and winds, submerging your soul
My hands will shield you from the sprinkling of cold rain

Tomorrow you will depart
A city at midnight with amber lights
A lone soul, shoulders hunched back, calling forth sadness
Strong waves crashing outside, my sadness deepens

Someday you will return
My hands will extend toward the open pathway
Melodies will resound into a musical concert
Loneliness will be no more

Tomorrow you will depart
The sea will be howling your name, beckoning you to return
Drops of dew soak the dreamscape
An infinite sky clings to the towering mountains

Tomorrow you will depart
Moss-grown dunes droops down in the sadness
Streetlights grieve amidst cold rain
As clouds completely cover the sky outside

Tomorrow you will depart
Will the sea whisper your name, dazed in grief?
Through rainy days and dried months, I still mourn
My hands long for letters containing news of you

Tomorrow you will depart
A city at midnight with amber lights
Spring’s shadow has already passed halfway, hesitantly
Lamenting at the whistling of the rising wind.

Translated by Gigi, 11/10/2008
www.eversky.org

Các thao tác trên Tài liệu