Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A song dedicated to all the corpses

A song dedicated to all the corpses

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Bài ca dành cho những xác người". Translated by Tran Duy Tinh.


1. Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu

Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Đường đi tới, dù chông gai
Thì quanh đây đã có người

Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai

2. Xác người nằm bên nhau treo trên gầm cầu
Trong góc nhà đổ nát dưới những hào thông sâu
Xác người còn xương khô trong khắp bụi bờ
Sau những hè phố vắng trên dốc đường mấp mô

Ngày mai đây xác lên cây trên khắp ruộng này
Ngày mai đây xác reo vui những khóm mạ tươi
Đồng lúa mới người ra đi
Dựng tương lai với tay đầy.1. Corpses float on the water, dry in the fields
On the city rooftops, on the winding streets
Corpses lie abandoned under the eaves of the pagoda
On the road to the city churches, on the floors of deserted houses

Oh, Springtime, corpses will nourish the plowed soil
Oh, Viet Nam, corpses will lend themselves to the soil of tomorrow
The approaching roads, though thorny and winding
Already filled with corpses

Corpses lie around here, in the cold rain
Next to corpses of the old and weak
We have corpses of the young and innocent
Which one of these corpses is my brother,
In the bomb craters and the trenches ?
In each burnt area, by the corn and sweet potato fields ?

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh