Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / A young vietnamese lady

A young vietnamese lady

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Người con gái Việt Nam". Translated by Tran duy Tinh.


1. Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nước mắt lưng giòng

Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nên yêu người yếu kém
Người con gái ngồi mơ thanh bình
Yêu quê hương như đã yêu mình

Em chưa biết quê hương thanh bình
Em chưa thấy xưa kia Việt Nam
Em chưa hát ca dao một lần
Em chỉ có con tim căm hờn

2. Người con gái một hôm qua làng
Đi trong đêm đêm vang ầm tiếng súng
Người con gái chợt ôm tim mình
Trên da thơm, vết máu loang dần

Người con gái Việt Nam da vàng
Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống
Người con gái Việt Nam da vàng
Yêu quê hương nay đã không còn

Ôi cái chết đau thương vô tình
Ôi đất nước u mê ngàn năm
Em đã đến quê hương một mình
Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm.


A young Viet lady with yellow skin
She loves her motherland like she loves the ripened rice fields
A young Viet lady with yellow skin
She loves her motherland, she holds back her tears

A young Viet lady with yellow skin
She loves her motherland like she loves the less fortunate
She sits and dreams of peace
She loves her motherland like she loves herself

You have never known a peaceful motherland
You have never seen the old Viet Nam
Not once have you sung a folk tune
You only have a hateful heart

The young lady one evening passed through the village
She went in the night, echoing with gunfire
The young lady, suddenly clutched her heart
On her fragrant skin, blood slowly seeped out

A young Viet lady with yellow skin
Took with her a dream the motherland wants to keep alive
A young Viet lady with yellow skin
She loves a motherland that no longer exists

Oh, painful Death with no compassion
Oh, our country, addicted to stupidity, for thousands of years
You arrived at the motherland on your own
As for myself, I’m still yearning to find it.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh