Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / All ways closed off

All ways closed off

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:05
"Tiến thoái lưỡng nan", translated by Patrick Gallagher & Xuân Trần

Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận
Tình đôi ngập ngừng, tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ chiều hôm cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận
Ngày xưa lận đận, tiến thoái lưỡng nan
Mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa
Vàng phai nhè nhẹ chiều hôm cửa nhà

Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận
Ngày xưa lận đận không biết về đâu !
Về đâu cuối ngõ ? Về đâu cuối trời ?
Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi ...

Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận
Ngày nay lận đận, Là ... giọt hư không !


All ways closed off, through this tough life
Was slow in love, all ways closed off
Clouds fly away, at the edge dim
Gradually fade, evenings at home

All ways closed off, through this tough life
Tough life before, don't know where now
End of the road, the sky ends where?
Before I sat and looked for dreams
Before I sat and looked for me

All ways closed off, through this tough life
Tough life today, what does it mean?
Only a dream, only a drream, just a dream
Soon I'll go and never return
Later no, earlier also no

Trịnh Công Sơn
translated by Patrick Gallagher & Xuân Trần


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Patrick Gallagher