Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / At Night I Feel Like a Waterfall

At Night I Feel Like a Waterfall

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Đêm thấy ta là thác đổ". Translated by Gigi.


1. Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

2. Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.


One night, footsteps return to the small gates
Rosa flowers suddenly came to mind
Hands that clutched the flower from the cities
Already forgetting the garden from which it came
Walking past a strange city one fine day
The city has left for its afternoon nap

Sometimes my existence is similar to grasses and leaves
Sitting and singing freely without worry
Often I’m like a youth who misses home
From other towns I return

Days of spring brought forth your quiet footsteps
When did spring suddenly come to an end?
Many nights I envision myself like a waterfall
Even wide awake, I can still feel it sometimes

One day, footsteps return to the marketplace
I suddenly feel happy like an innocent child
My existence is sometimes like a blaze of fire
That gather within the garden at midnight
A flower has just bloomed in this midnight garden
Who was it that walked into my life?

Often I see a hundred thousand grave-mounds
Beside the crystal-clear lake I’ve often rested
My existence no longer contributes anything new
I have lived my life in such an indifferent way

There are times my heart closes its doors
And beside a wound I kneel down
Because you have given me your words of prayer
Then left me behind standing on this world.

Translated by Gigi, 20/02/2010
www.eversky.org


Translator’s Note: Trinh Cong Son’s songs are metaphysical and only the composer himself will truly understand the meaning of his songs. I hope that I’ve managed to capture, somewhat, the meaning of the song with the translation.

Các thao tác trên Tài liệu