Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Ballad of an insane person

Ballad of an insane person

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Tình ca của người mất trí". Translated by Tran Duy Tinh.


1. Tôi có người yêu, chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới

Tôi có người yêu chết trận Chu Prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng chết rừng mịt mù
Chết lạnh lùng mình cháy như than

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày gió lớn tôi đi môi gọi thầm
Gọi tên anh tên Việt Nam
Gần nhau trong tiếng nói da vàng.

Tôi muốn yêu anh yêu Việt Nam
Ngày mới lớn tai nghe quen đạn mìn
Thừa đôi tay dư làn môi
Từ nay tôi quên hết tiếng người

2. Tôi có người yêu, chết trận A Sao
Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo

Tôi có người yêu, chết trận Ba Gia
Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò
Không hận thù nằm chết như mơ.


1. I had a loved one, who died at the battle of Plei-me
I had a loved one, at War Zone D
Died at the battle of Dong Xoai, died outside of Ha Noi
Died in haste alongside the border

I had a loved one, who died at the battle of Chu-prong
I had a loved one, his corpse drifted on the river
Died amid the golden fields, died in the darkest jungle
Died all alone, his body burned like charcoal

I want to love you, love Viet Nam
On a windy day, I’ll softly whisper
I’ll summon your name, the name Viet Nam
The voice of the yellow-skinned people brings us closer

I want to love you, love Viet Nam
A new day, my ears so used to hearing bullets and mines
I’ll cover my lips with my hands
From here, I’ll forget all human voices

2. I had a loved one, who died at the battle of A-Sao
I had a loved one, who died all curled up
Died in a ravine, died at the foot of a bridge
Died in anguish without a shirt on his back

I had a loved one, who died at the battle of Ba-sia
I had a loved one, who died just yesterday evening
He died without warning, died without promises
No hatred, died as if he was dreaming.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh