Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Cast into the Wind

Cast into the Wind

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Để gió cuốn đi". Translated by Tôn thất Quỳnh Du.


Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới
Cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai.


To live one’s life
One needs a heart
To what end, do you know, my love?
To cast into the wind
To cast into the wind

The wind blows and clouds ride over the river
As day rises or evening falls in its vastness
The heart drifts away as time passes
A shadow propagating words of lies

When evening falls
One needs laughter
To contemplate with the falling leaves
Floating away in flowing water
Floating away in flowing water

Let’s view life from a different side
And look through this love affair
Let’s contemplate in wordless silence
To feel the crushing pain of the heart
To feel the crushing pain in the heart

In the heart, an injured bird lies still
Forever sleeping with its deep deep wound
One morning, it flies away on an unending trip
And its calls melt into the rising wind

Let’s love the days to come
Though so tired of our human lot
Let’s enjoy life as it remains
Though someone is absent
Though someone is absent

Translated by Tôn thất Quỳnh Du,
01.04.2010

Các thao tác trên Tài liệu