Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Each day I choose a joy

Each day I choose a joy

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Translated by Vân Mai.


Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.


Each day I choose a joy
I choose flowers and grins
I gather the wind for you to hold
Your eyes smiling like shimmery leaves

And so I live each day with joy
And so I go by this life
(That) I’ve loved with all my heart

Each day I choose a way
The way to dear ones, the way to friends
I wait for your return, familiar steps
Treading over golden tamarind leaves

Each day I choose a joy
To reach out to everyone, to sing together
And watch peels of laughter take flight
In this place we call home

Each day, I choose but once
I choose the lullaby that entered life softly
I choose this shunshine, the rain to come
Over rice field rippling like a hand wave

Each day I choose to sit quietly
To contemplate my land, to search my soul
I so realize the reason I live
Because this land needs a true heart.


Translated by Vân Mai
August 12, 2006


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Vân Mai