Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Evening Crossing the Street Alone

Evening Crossing the Street Alone

- Webmaster cập nhật lần cuối 08/07/2014 18:34
"Chiều Một Mình Qua Phố", translated by Jason Gibbs

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ tên

DK :
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào mình còn có nhau
Xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau
Xin người biết đau

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ, nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
đợi mùa thu vàng áo thêm

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy đời xin còn tuổi xanh
Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên.


Afternoon crossing the street alone, dispirited I remember your name
Sometimes midnight's sunlight has yet to arise yet there are flowers suddenly turning purple
Afternoon crossing the street alone, dispirited I remember your name
Sometimes heels have softened, call out sadness for me to recall your name.

ĐK
Evening has passed back so many times, smiling lips
Allows us to still remember each other
Evening has passed so many times, hands separate
Hearing sadness drop in on melancholy lips
A day will come when we'll possess each other, please let it endure
A day will come when we cease to have each other, I entreat you to know pain.

Evening crossing the street alone, dispirited I remember your name
Oh wind, oh wind, arise so the dust of the road stings my eyes
Evening crossing the street alone, dispirited I remember your name
A blouse from long ago inexperienced in life's cares awaited the autumn to gild it further

Evening crossing the street alone, dispirited I remember your name
The sound of familiar footsteps in sadness pray to heaven for youth to endure
Still evening crossing the street alone, dispirited I remember your name
Outside soft sunshine's now gone, outside does anyone remember your name.

Trịnh Công Sơn

Translated by Jason Gibbs
January 2012
taybui.blogspot.com

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Jason Gibbs